NL | FR

< Terug

 

Themadossier

De Noordzee: rijkdom in gevaar

 

Probleemschets

Bij biologische diversiteit (of biodiversiteit) denken velen alleen aan het land en vergeten hierbij de zee. Maar net de zeeën en oceanen zijn de bakermat van het leven. Bovendien kennen ze een ongelooflijke biologische rijkdom en beslaan ze 70 % van de oppervlakte van de aarde … die dan ook de 'blauwe planeet' genoemd wordt.

Hoewel het Belgische deel van de Noordzee maar een piepklein deeltje van alle wereldzeeën inneemt, is de fauna en flora er vrij divers. Maar onze kust is dichtbevolkt en de verkeersstroom behoort tot de drukste van de wereld. Dit heeft gevolgen voor het mariene milieu. De verontreiniging van de zee door koolwaterstoffen en zware metalen is de laatste jaren wel duidelijk afgenomen. Maar het leven staat er nog steeds onder een heel hoge druk, waardoor de mariene biodiversiteit langs onze kust schade lijdt.

Maar waaruit bestaat deze bijzondere biodiversiteit? En hoe en door wie moet ze beschermd worden?

 

> In de kolom rechts geven we een overzicht van de dossiers en het lesmateriaal dat op deze website wordt aangeboden rond het thema 'Belgische Noordzee' en meer algemeen rond mariene biodiversiteit. Bij het bronnenmateriaal vind je links naar meer Noordzee-gerelateerd educatief materiaal.

 

 

 

Plus

 Brochure: 'Belgische Noordzee: levend water!' (gratis te bestellen)

 Dossier BioMens: Mariene biodiversiteit

 Biodiversiteit in België (deel 2): Filmfragment over het onderzoek naar de toestand van de Noordzee (36min - 50min)

 Ecosystemen van België: interactieve kaart met uitleg over o.a. de Noordzee, het strand en de duinen, en info over de centra die open staan voor schoolbezoeken.

 Voedselketens: Oefeningen rond voedselrelaties in de Noordzee

> 'Voedselketens': versie voor leerlingen
> 'Voedselketens': versie voor leerkrachten

Artikel : 'De Noordzee: rijkdom in gevaar' (Science Connection)

Bronnenmateriaal

 

 

 


Deel