NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 118429 engagementen dankzij 16882743 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik wil meer weten over biokatoen.

Op wereldschaal beslaat de intensieve katoenteelt slechts 3 % van het landbouwareaal, maar ze verbruikt 25 % van alle verkochte insecticiden! Bovendien worden hierbij de bodem uitgeput, bossen gerooid, overdreven geïrrigeerd, het grondwater vervuild, boeren en plaatselijke planten- en diersoorten aan giftige stoffen blootgesteld. Deze teelt is dus uiterst schadelijk voor mens en milieu.

Extensieve teelt van biokatoen daarentegen gebeurt met natuurlijke mest en onkruidverdelgers. Ze vergt minder water en de wisselteelt houdt de bodem vruchtbaar.

Overigens zijn biokatoenvezels niet alleen zachter en sterker, maar ook anti-allergisch, want vanaf het veld tot in de winkel zijn er geen chemische middelen aan te pas gekomen. 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel