NL | FR

< Terug naar 'Biodiversiteit geeft je (een) leven'

Millennium Ecosystem Assessment

Het Millennium Ecosystem Assessment (MA) werd in 2001 gelanceerd door de Verenigde Naties, onder leiding van de toenmalige VN Secretaris-Generaal Kofi Annan. Wereldwijd werkten meer dan 1 300 experten mee aan het MA, met als doel de veranderingen van ecosystemen en hun diensten in kaart te brengen, en de gevolgen hiervan voor het menselijk welzijn te beoordelen.

Het MA biedt een overzicht van de toestand en trends van ecosystemen en ecosysteemdiensten over de hele wereld, en de mogelijkheden die bestaan om het duurzaam gebruik van ecosystemen te herstellen, bewaren of verbeteren.

 

Het MA benadrukt vier belangrijke bevindingen:

  1. Gedurende de voorbije 50 jaar heeft de mens de ecosystemen sneller en diepgaander veranderd dan ooit tevoren in de menselijke geschiedenis.
  2. De ecosysteemveranderingen hebben netto bijgedragen tot een hoger welzijn en verhoogde economische ontwikkeling, maar ten koste van andere ecosystemen die mogelijk nooit meer zullen herstellen. Dit zal ongetwijfeld gevolgen met zich meebrengen voor toekomstige generaties.
  3. De degradatie van ecosysteemdiensten staat in de weg van de Millennium Ontwikkelingsdoelen, aangezien ze een negatieve impact hebben op de bestrijding van honger en ziekte.
  4. Het MA stelt scenario’s voor die de toestand van ecosystemen zouden kunnen verbeteren, zonder daarbij af te doen aan de toenemende vraag naar diensten. Daarvoor zijn de nodige veranderingen op vlak van beleid, organisatie en exploitatie echter nog ver te zoeken.

De slotsom van het MA is dat menselijke activiteiten de natuurlijke rijkdommen op aarde zo snel uitputten, dat toekomstige generaties niet langer prat kunnen gaan op het aanbod van ecosysteemdiensten. Er zijn mogelijkheden om de degradatie in de komende 50 jaar een halt toe te roepen, maar de nodige veranderingen in beleid en gebruik komen niet of veel te traag op gang.

 

Meer informatie:

Greenfacts
Millennium Ecosystem Assessment (EN, FR)

 

 


Deel