NL | FR

< Terug naar 'Bedreigde biodiversiteit'

 

Case study Bedreigingen

Bijen

Wist je dat meer dan 75% van de plantensoorten wereldwijd voor hun voortplanting afhankelijk is van het bezoek van insecten? Vooral bijen en hommels zijn de specialisten: ze zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van 100% van de klavergewassen, 90% van de kleine fruitsoorten, meloenen en pompoenen, 80% van de kersen en aardbeien, 70% van de appelen... Ook de economie vaart er wel bij: 20% van de teelten bestoven door insecten worden ‘bediend’ door bijen. Hun werkzaamheden zouden, alleen al in de Europese Unie, goed zijn voor meer dan 4,7 miljard euro per jaar.

 

Het is dus verontrustend te zien dat het aantal bijen in sneltempo afneemt. Verschillende factoren bedreigen de bijenpopulaties, waarbij de intensivering van de landbouw, overbegrazing van weiden en versnippering van het landschap de sterkste negatieve invloed uitoefenen. Deze aantasting van de leefomgeving maakt dat bijen onvoldoende voedsel en nestgelegenheid vinden, met een zwakke algemene gezondheid tot gevolg. Dat maakt ze kwetsbaar voor de vele andere bedreigingen, zoals pesticiden, kunstmeststoffen, klimaatverandering en parasieten.

Het wegvallen van deze levensbelangrijke bestuivers zou nefast zijn voor de biodiversiteit. Aangezien bijen en andere bestuivers zorgen voor de voortplanting van een groot aantal planten, is hun werk onontbeerlijk voor de werking van zowat alle ecosystemen.
 


Deel