NL | FR

Actie!

De biodiversiteit is overal, en hoort ook thuis op jouw school. Of je school temidden van een groendomein of in het hartje van de stad ligt: er zijn altijd kleine acties die je, samen met je klas, kan ondernemen om de biodiversiteit uit te nodigen.

In het gedeelte 'Doe mee' van deze website kan je snuisteren door heel wat tips en ideeën die je kan toepassen op je school. Je vindt er ook links naar andere initiatieven rond de vergroening van schooldomeinen. En vergeet tenslotte niet je engagement voor de biodiversiteit kenbaar te maken aan de hele wereld! Laat het weten via onze engagementscampagne. Je kan nadien ook, samen met je klas, een leuke getuigenis en foto's of filmpjes van de activiteiten en het resultaat insturen.

 

 

 

Deze activiteiten kaderen vooral binnen de vakoverschrijdende eindtermen, maar kunnen ook een praktische kant bieden binnen vakgebonden eindtermen zoals het bestuderen van biotopen en levensgemeenschappen, de impact van de mens op het ecologisch evenwicht en het verbinden van het belang van biodiversiteit, de schaarste aan grondstoffen en aan fossiele energiebronnen met een duurzame levensstijl.


Vakoverschrijdende eindtermen

Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling

De leerlingen
1 participeren aan milieubeleid en -zorg op school;
2 herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid;
3 zoeken naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van ruimte, grondstoffen, goederen, energie en vervoermiddelen;
4 zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren;
5 tonen interesse en uiten hun appreciatie voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed;
6 voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur.

 

 

II Vakgebonden eindtermen biologie

1 Algemene eindtermen

De leerlingen kunnen
B2 illustreren dat biologisch verantwoord handelen noodzakelijk is voor het individu.
B3 een kritisch oordeel formuleren over de wisselwerking tussen biologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

 


Deel