NL | FR

Rivieren en andere waterlopen

rivieren en andere waterlopenrivieren en andere waterlopenrivieren en andere waterlopen

Een bergbeekje in een bos of een vlakterivier: het gaat steeds over bewegend water. Wat voor leven er zich in een rivier afspeelt, hangt af van de snelheid waarmee het water stroomt, maar ook van zijn temperatuur, het licht, de zuurtegraad, de opgeloste zuurstof, de minerale zouten, de bodem en de organische elementen. Ook de levende wezens zelf hebben een invloed op de soorten die er voorkomen.

Enkele karakteristieken

  • in bergbeekjes is het water snelstromend en koud, met veel zuurstof maar weinig sedimenten
  • in vlakterivieren is het water langzamer en warmer, met minder zuurstof maar met veel zwevende deeltjes
  • hard water bevat veel bicarbonaat en calcium, want het loopt door kalkhoudende gesteentes
  • water dat door een graniet- of een kleibodem stroomt, wordt zacht, omdat deze gesteentes weinig calcium bevatten.
     

Belang

De ecosysteemwaarde van een waterloop en zijn belang voor milieu en mens hangen af van de diversiteit van zijn habitats en van de soorten die er leven. Het is dus levensnoodzakelijk om hem te beschermen en indien nodig te onderhouden.

Enkele kenmerkende of opvallende soorten

bermpje
Bermpje
© R. Verlinde / Vilda
Europese rivierkreeft
Europese rivierkreeft
© R. Verlinde / Vilda
ijsvogel
Ijsvogel
© 't Vloot
barbeel
Barbeel
© R. Verlinde / Vilda
blauwe reiger
Blauwe reiger
© T. Hubin / KBIN

Bedreigingen

De waterlopen worden sterk door de activiteiten van de mens beïnvloed: hij wijzigt hun waterhuishouding; hij bouwt dammen, waardoor bepaalde vissen niet meer kunnen trekken en soms uitsterven, en waardoor sedimenten zich opstapelen; hij versmalt of betonneert de beddingen, zodat de rivieren overstromen. Deze ingrepen veranderen grondig het leven in de waterloop, die eventuele droogte of verontreiniging niet altijd meer kan bolwerken. De verontreiniging heeft heel uiteenlopende oorzaken (nitraten, fosfaten, allerlei afval, uitlaatgassen …) met vaak heel specifieke gevolgen voor de dieren (endocriene stoornissen).

Enkele bedreigde of zeldzame soorten

otter
Otter
© Y. Adams / Vilda
kwabaal
Kwabaal
© R. Verlinde / Vilda
Europese bever
Europese bever
© R. Verlinde / Vilda
beekprik
Beekprik
© R. Verlinde / Vilda

Bescherming

Het ecosysteem van een waterloop blijft het best functioneren als zijn natuurlijke fysische kenmerken behouden worden. Daarom moet de fysische en chemische kwaliteit van het water bewaakt worden, zodat de rivier zich zelf kan reinigen en de biodiversiteit er veilig is. Een goede waterzuivering en een beperking van het mestverbruik in de stroombekkens zijn dus noodzakelijke maatregelen. Het is zelfs beter de natuurlijke oevers en de oorspronkelijke ligging van de waterloop te herstellen (riviercontracten).

Deel