NL | FR

Landbouwgebied

landbouwgebiedlandbouwgebied

Geen landbouw zonder land! De landbouwgronden nemen het grootste deel van het Belgische grondgebied in beslag (34%). In de zandige laagvlakten et de polders wordt veel aan industriële veeteelt gedaan. Op de plateaus van Midden-België liggen er vooral tarwe-, gerst-, aardappel- en suikerbietvelden. In de bosrijke Ardennen kweken ze runderen. Limburg en het Land van Herve (in het oosten van het land) zijn in hoofdzaak melkproductiegebieden.

Enkele karakteristieken

  • in 2010 werden 1 350 000 ha of 34% van het Belgische grondgebied voor landbouw gebruikt
  • in 2010 werden in Wallonië 44 880 ha en in Vlaanderen 3820 ha voor biologische landbouw gebruikt
  • de bodem is een van de belangrijkste natuurlijke rijkdommen

Belang

Duurzame landbouw is zowel een onmisbare voedselbron als een manier om de biodiversiteit van planten en dieren te behouden. Ze verbruikt minder chemisch-synthetische producten, spaart energie en vriendelijker voor milieu, mens en dier.

Enkele kenmerkende of opvallende soorten

korenbloem
Korenbloem
© R. Verlinde / Vilda
boerenzwaluw
Boerenzwaluw
© Y. Adams / Vilda
klaproos
Klaproos
© J. Mentens / Vilda
maïs
Maïs
© Y. Adams / Vilda

Bedreigingen

Hedendaagse landbouw is vaak slecht voor de bodem. Intensieve teelten putten de organische stoffen uit, want er komen geen of te weinig weer terug terecht. Bij monoculturen verdwijnt de oorspronkelijke vegetatie zelf, waardoor de samenstelling van humuslaag en bodem wijzigt. Wanneer de bodem niet een verkeerde manier bewerkt wordt (landbouwmachines) of wanneer er te veel dieren grazen, raakt de bodem samengeperst en verstikt. Door pesticiden en andere vervuilende stoffen (zware metalen) en door habitatverbrokkeling sterven veel organismen die noodzakelijk zijn voor een goede bodemwerking.

Enkele bedreigde of zeldzame soorten

Europese hamster
Europese hamster
© R. Verlinde / Vilda
bolderik
Bolderik
© R. Verlinde / Vilda
veldleeuwerik
Veldleeuwerik
© Y. Adams / Vilda

Bescherming

Hoewel vaak veronachtzaamd, is de bodem is een noodzakelijke hulpbron voor het leven. De laatste jaren zet de Europese Unie de landbouwers ertoe aan de bodem extensiever te beheren en spaarzaam om te gaan met niet-hernieuwbare en grondstoffen (meststoffen, pesticiden). Dit is vriendelijker voor het milieu en voor de dieren die landbouwgebieden doorkruisen. Sommige voeren dit beleid uit door de opbrengst van de landbouwgebieden te verminderen ten voordele van een grotere biodiversiteit en een betere waterkwaliteit.

Deel