NL | FR

Kalkgrasland

kalkgraslandkalkgrasland

Kalkgraslanden strekken zich vaak uit langs valleien. De bodemlaag is er dun en doorlatend (kalk, krijt …), met veel calcium en/of magnesium maar weinig voedingselementen. Er groeien vooral veel kruidachtige planten, waaronder vooral grassen. De biodiversiteit is er hoog en varieert naargelang de geologische structuur van de bodem, zijn waterdoorlaatbaarheid en zijn rijkdom aan basische elementen.

Enkele karakteristieken

  • droge bodem, met veel calcium- en/of magnesiumcarbonaat en weinig voedingselementen
  • meestal in het Samber- en Maasbekken gesitueerd
  • de meeste zijn beschermd als natuurreservaat
  • verwelkomen veel planten- en diersoorten
     

Belang

Kalkgraslanden zijn niet alleen landschappelijk, maar ook ecologisch waardevol: veel pioniersoorten vestigen zich hier. Deze soorten zijn belangrijk, want ze kunnen ecosystemen na een ramp helpen herstellen. Hun zaden overleven in de bodem en geven weer leven aan het grasland, waarna er geleidelijk aan andere soorten bijkomen tot weer alles begroeid is. Daarom worden deze kalkgraslanden vaak als natuurreservaat beschermd.

Enkele kenmerkende of opvallende soorten

dambordje
Dambordje
© R. Verlinde / Vilda
hommelorchis
Hommelorchis
© R. Verlinde / Vilda
wespspin of tijgerspin
Wespspin of tijgerspin
© Y. Adams / Vilda
gladde slang
Gladde slang
© Y. Adams / Vilda

Bedreigingen

De belangrijkste bedreigingen voor kalkgraslanden zijn de al dan niet natuurlijke verbossing, het omzetten in weide of akkerland, de bemesting, de verstedelijking, de exploitatie van kalk- en mergelgroeven en terreinsporten (terreinfietsen- en auto's, crossmotoren).

Enkele bedreigde of zeldzame soorten

poppenorchis
Poppenorchis
© R. Verlinde / Vilda
grote parelmoervlinder
Grote parelmoervlinder
© J. Mentens / Vilda
bijenorchis
Bijenorchis
© R. Verlinde / Vilda
witte engbloem
Witte engbloem
© R. Verlinde / Vilda

Bescherming

Kalkgraslanden zijn uiterst kwetsbaar en dit milieu en zijn biodiversiteit kan alleen maar met een aangepast beheer behouden blijven. Daarom worden de meeste graslanden nu planmatig gemaaid of extensief begraasd.

Deel