NL | FR

Grasland

graslandgrasland

Graslanden zijn open milieus vol met kruidachtige planten. Ze werden vroeger door grote herkauwers in stand gehouden, maar nu zijn het alleen nog hooi- of weilanden. Ze bevinden zich meestal op stukken die te droog, te vochtig of te steil zijn voor landbouw, bijvoorbeeld wegbermen of rivieroevers. Ze kennen een heel rijke invertebratenfauna, met vooral micro-organismen, wormen en mieren. Deze fauna is er mogelijk door de uiterst gevarieerde plantengroei, met grassen, mossen, korstmossen, kruipplanten.

Enkele karakteristieken

  • oppervlakte: 4.963 km² of 16% van het Belgische grondgebied
  • hoe voedselarmer de bodem, hoe rijker zijn diversiteit aan gespecialiseerde soorten
  • voedselrijkere bodems verwekomen vaker minder veeleisende en meer alledaagse soorten
     

Belang

Graslanden bieden plaats aan een heel rijke fauna en flora, met talrijke zeldzame en bedreigde soorten. Een grasland vol bloemen verrukt de wandelaar en vormt een waar genot voor bijen … en imkers. Bovendien verschaft het met het afgemaaide gras – het hooi – voedsel aan het vee.

Enkele kenmerkende of opvallende soorten

grutto
Grutto
© NMC De Bourgoyen
zwartwordende wasplaat
Zwartwordende wasplaat
© Y. Adams / Vilda
hazelworm
Hazelworm
© Y. Adams / Vilda
zompsprinkhaan
Zompsprinkhaan
© J. Mentens / Vilda

Bedreigingen

De mens moet omzichtig omgaan met dit zeldzame en kwetsbare milieu. Hij mag dit niet uitbuiten, maar ook niet verwaarlozen. Nu de landbouw intensiever geworden is, veranderen te veel weiden in akkers, vooral in maïsvelden, wat een drastische vermindering van de biodiversiteit met zich mee brengt. Maar verwaarloosde graslanden raken overwoekerd door struiken en later door het bos, waardoor de typische fauna en flora verdwijnen.

Enkele bedreigde of zeldzame soorten

aapjesorchis
Aapjesorchis
© R. Verlinde / Vilda
veldparelmoervlinder
Veldparelmoervlinder
© R. Verlinde / Vilda
levendbarende hagedis
Levendbarende hagedis
© Nationaal Park Hoge Kempen
aardbeivlinder
Aardbeivlinder
© L. Soerink / Vilda

Bescherming

De weinige niet gebruikte graslanden in België zijn ondertussen natuurreservaten. Maar ook de andere verdienen een betere bescherming. Daarom moet er nog meer in samenwerking met de landbouwers gestreefd worden naar een duurzaam beheer van deze milieus (beperkt maaien en extensieve beweiden). Hiervoor is ook een aangepaste wetgeving nodig.

Deel