NL | FR

Moeras

moerasmoerasmoeras

Een moeras is een gebied dat permanent of met tussenpozen onder ondiep zoet water of zeewater staat. De planten zijn er aangepast aan de vochtigheid en heel gevarieerd: ze kunnen onderwaterwortels hebben; hun bladeren steken boven het wateroppervlak uit, drijven ofwel blijven volledig onder water … De aanwezigheid van bepaalde soorten hangt af van het waterniveau, de eventuele uitdroging of het zoutgehalte.

Enkele karakteristieken

  • milieu tussen water en land
  • klei- of leembodem: doordat deze ondoordringbaar is, blijft het water staan
  • grote biodiversiteit, met vooral kruidachtige planten
  • veel zeldzame soorten
  • essentieel ecosysteem voor de waterkringloop
     

Belang

Door hun heel bijzondere eigenschappen zijn moerassen uitzonderlijk rijk aan zeldzame en opmerkelijke plantensoorten. Maar ook veel vogels, insecten en zoogdieren vinden er kost en inwoning. Bovendien werken moerassen als een spons, zodat ze een natuurlijke bescherming vormen tegen overstromingen en periodes van droogte. Ze helpen ook het water zuiveren.

Enkele kenmerkende of opvallende soorten

watersnip
Watersnip
© Y. Adams / Vilda
riet
Riet
© L. Soerink / Vilda
grutto
Grutto
© NMC De Bourgoyen
gewone pad
Gewone pad
© Y. Adams / Vilda
ijsvogel
Ijsvogel
© 't Vloot
bruine kiekendief
Bruine kiekendief
© Y. Adams / Vilda
blauwborst
Blauwborst
© Y. Adams / Vilda

Bedreigingen

Veel soorten hebben te lijden onder de afname of zelfs het verdwijnen van moerassen, die voor de landbouw drooggelegd worden of spontaan verbossen. Ze worden ook bedreigd door eutrofiëring (doordat bemestingsmiddelen of wasproducten met het regenwater in het moeras spoelen): woekerende algen verbruiken al de zuurstof uit het water, zodat de andere levende organismen sterven.

Enkele bedreigde of zeldzame soorten

roerdomp
Roerdomp
© Y. Adams / Vilda
genadekruid
Genadekruid
© R. Verlinde / Vilda
boomkikker
Boomkikker
© R. Verlinde / Vilda
moerasvaren
Moerasvaren
© L. Soerink / Vilda

Bescherming

Tegenwoordig zijn de weinige resterende moerassen meestal beschermd als natuurreservaat.

Deel