NL | FR

Naaldbos

naaldbosnaaldbos

Naaldbossen breiden gemakkelijk uit, want naaldbomen leven lang en zijn tevreden met bodems waarop loofbomen het moeilijk hebben (arme bodems, hellingen, zandgrond). In die bossen is de bodem echter zuurder en de humuslaag dikker, omdat de gevallen naalden heel traag vergaan. Naaldbomen (uitgezonderd de lorken) dragen bovendien heel het jaar door naalden: ze laten dus weinig licht door, zodat er weinig planten op de bodem groeien.

Enkele karakteristieken

  • er is weinig onderhout, want er is onvoldoende licht daar de bomen steeds naalden dragen
  • 47% van de Waalse wouden bestaat uit loofbos, tegenover 36% in Vlaanderen
  • alle Belgische naaldbossen samen beslaan 9,8% van het grondgebied
     

Belang

Hoewel ze biodiversiteitsarmer zijn dan de loofbossen, bieden ook naaldbossen voordelen voor iedereen. Ze verminderen geluids- en stofhinder en verbeteren de kwaliteit van lucht en water. Zij houden de waterregulatie in stand en beletten erosie, grondverschuivingen en overstromingen. Houthakbossen leveren bouw-, timmer- en brandhout. Sommige diersoorten, zoals de kruisbek zijn typische loofbosbewoners.

Enkele kenmerkende of opvallende soorten

goudhaan
Goudhaan
© 't Vloot
grove den
Grove den
© R. Verlinde / Vilda
zwarte specht
Zwarte specht
© Y. Adams / Vilda
ree
Ree
© Y. Adams / Vilda
kruisbek
Kruisbek
© R. Verlinde / Vilda

Bedreigingen

Vervuiling en roofbouw zijn de grootste bedreiging. Enerzijds zouden naaldbomen meer te lijden hebben van zure regen: door hun natuurlijke parapluvorm houden ze de zure regen langer vast, voordat hij langs de stam naar beneden stroomt. Anderzijds produceren naaldbomen meer en bovendien decoratiever hout dan loofbomen. Daarom zijn naaldbossen economisch zo aantrekkelijk. Ze moeten dus duurzaam en verstandig beheerd worden.

Enkele bedreigde of zeldzame soorten

jeneverbes
Jeneverbes
© R. Verlinde / KBIN
ruigpootuil
Ruigpootuil
© R. Verlinde / KBIN

Bescherming

Wie bossen goed wil beheren, moet begrijpen welke hun functie ze hebben, hoe waardevol ze zijn en welke diensten ze leveren. Er zijn geschikte wetten en een doordacht beleid vereist voor hun bescherming, die nodig is omdat naaldbossen ons heel veel bieden op ecologisch, klimatologisch, architecturaal, psychologisch en financieel gebied.

Deel