NL | FR

Loofbos

loofbosloofbosloofbos

Een loofbos is een bos met meer dan 75% loofbomen en met weinig naaldgewassen in het onderhout. Veel diersoorten komen zich hier vestigen, want ze vinden er veel en gevarieerde voedselbronnen en habitats. Micro-organismes, insecten en spinnen koloniseren de bodem en de laag van afgevallen bladeren of eten rottend hout. Ook veel vogels en zoogdieren voelen zich hier thuis.

Enkele karakteristieken

  • in België beslaan de loofbossen samen 700 000 ha, wat neerkomt op 23% van het grondgebied
  • 33% van het Waalse grondgebied bestaat uit wouden; voor Vlaanderen is dit 10,8%
  • 52% van de Waalse wouden zijn loofwouden; voor Vlaanderen is dit 50%
  • het Brussels gewest heeft 1735 ha bos; daarvan vormen 654 ha een aaneengesloten geheel: het Zoniënwoud
     

Belang

Het loofbos brengt leven: het is een voorraadkast en een leefgebied voor duizenden planten en dieren. Het draagt bovendien aanzienlijk bij tot een betere luchtkwaliteit, want het neemt vervuilende stoffen en koolstofdioxide op en produceert zuurstof. Bovendien vinden de mensen er rust en ontspanning, een gezonde omgeving, schoonheid en ecologische rijkdom.

Enkele kenmerkende of opvallende soorten

bosanemoon
Bosanemoon
© R. Verlinde / Vilda
ree
Ree
© Y. Adams / Vilda
vliegend hert
Vliegend hert
© R. Verlinde / Vilda
beuk
Beuk
© R. Verlinde / Vilda
edelhert
Edelhert
© G. Jadoul / CRIE du Fourneau Saint-Michel
wilde hyacint of boshyacint
Wilde hyacint of boshyacint
© T. Hubin / KBIN
vliegenzwam
Vliegenzwam
© T. Hubin / KBIN

Bedreigingen

De eerste bedreiging is de luchtverontreiniging. De bladeren lijden eronder: hun oppervlakte wordt beschadigd en ze kunnen geen fotosynthese meer verrichten. Ook de bodem krijgt het hard te verduren: vervuilende stoffen vernietigen de daar levende wezens en de elementen die de boom nodig heeft. Ook onoordeelkundig beheer is nefast: het woud wordt in te kleine delen opgedeeld; zware machines drukken de bodem hard aan; dood hout wordt verwijderd en ongeschikte soorten geplant; de afwatering deugt niet … Ten slotte takelen wilde dieren de boomschors toe en eten knaagdieren de scheuten; daarom moeten hun populaties binnen de perken gehouden worden.

Enkele bedreigde of zeldzame soorten

middelste bonte specht
Middelste bonte specht
© Y. Adams / Vilda
zwarte populier
Zwarte populier
© Y. Adams / Vilda
hazelhoen
Hazelhoen
© R. Verlinde / Vilda

Bescherming

Om het bos en zijn bewoners te beschermen is een goed beheer vereist. Nu schrijft de wetgever voor dat het werk meer natuurgericht moet gebeuren, met meer aandacht voor de bestaande bodem en soorten en dat er ruimte voorzien moet worden voor het behoud van natuurlijke leefomgevingen en de soorten die er voorkomen. Dit is een belangrijke opdracht als we de biodiversiteit nog lang willen bewaren.

Deel