NL | FR

Duinen

duinenduinen

Waar stopt het strand en waar beginnen de duinen? Dat is moeilijk te zeggen. Meestal wordt gesteld dat de duinen beginnen waar het zeewater het zand niet meer bereikt. Er bestaan verschillende duintypes: eerst helemaal kaal, dan met hier en daar kruidachtige planten, zoals helm, daarna met struiken of met bos begroeid. De duinen in het binnenland ontstaan door overbeweiding en zijn nu overgroeid met struikgewas of bosjes. De bijzondere plantengroei wordt bepaald door heel wat abiotische factoren: de diepte, de wisselvalligheid en het kalkgehalte van het grondwater, het reliëf, de ligging, de afstand tot de zee … Er leven veel zeldzame soorten.

Enkele karakteristieken

  • zandige bodem
  • gevormd door wind langs de zeekant of tussen de duinen
     

Belang

Kinderen beleven wel veel pret in de duinen, maar deze zijn toch een kwetsbaar gebied met zeldzame en bedreigde soorten. Ze vormen tevens een natuurlijke beschermingswal tegen overstromingen als gevolg van stormen, uitzonderlijk hoogtij …

Enkele kenmerkende of opvallende soorten

helmgras
Helmgras
© R. Verlinde / Vilda
groene zandloopkever
Groene zandloopkever
© Nationaal Park Hoge Kempen
kamsalamander
Kamsalamander
© R. Verlinde / Vilda
duinviooltje
Duinviooltje
© R. Verlinde / Vilda
blauwvleugelsprinkhaan
Blauwvleugelsprinkhaan
© R. Verlinde / Vilda
duindoorn
Duindoorn
© Y. Adams / Vilda

Bedreigingen

De kust is in de loop van de laatste vijftig jaar erg veranderd. Vroeger was het een haast onbevolkt landbouwgebied, maar nu komen er heel veel toeristen … uiteraard met gevolgen voor fauna en flora. In open landschappen gaan de dieren- en plantensoorten achteruit, terwijl deze van het bos en het kreupelhout toenemen. Bovendien komt er nog extra druk van zuidelijker soorten die door de klimaatveranderingen naar hier komen. Ook de plantensoorten die grondwater nodig hebben, hebben te lijden van de grondwaterwinning, de droogmaling van de polders en de verminderde insijpeling als gevolg van bouwwerken.

Enkele bedreigde of zeldzame soorten

julikever
Julikever
© Y. Adams / Vilda
rugstreeppad
Rugstreeppad
© R. Verlinde / Vilda
tapuit
Tapuit
© Y. Adams / Vilda

Bescherming

Daar de menselijke druk op dit kleine gebied heel zwaar is, kunnen de duinen alleen maar beschermd worden in natuurreservaten zoals het befaamde Zwin, of ook nog de Westhoek, de Oosthoek, het Garzebekeveld, de Houtsaegerduinen. Sommige zijn openbaar toegankelijk, maar in andere mag het publiek niet binnen omdat er de biodiversiteit te vrijwaren.

Deel