NL | FR

Noordzee

NoordzeeNoordzeeNoordzeeNoordzeeNoordzee

Vanaf de kust ziet de zee eruit als zomaar een grote waterplas. Maar schijn bedriegt: de Noordzee krioelt van het leven. Waar het water van de Atlantische oceaan en dat van de rivieren elkaar ontmoeten, bevindt zich een uitgelezen milieu voor het plankton. Dat bevindt zich onderaan een voedselketen waar ongeveer drie miljoen soorten deel van uitmaken. Op en rond de zandbanken voor de kust leven algen, invertebraten, vissen … Dieren aan een rotsachtige bodem aangepast zijn, doen het ook goed op dijken, wrakken, boeien … Ook veel vogels kiezen de kust om voedsel te zoeken en zich voort te planten.

Enkele karakteristieken

  • oppervlakte: 3454 km²
  • diepte: 20-35 m
  • zout water
  • zandige bodem

 

Belang

Van alle vis die in heel de wereld gevangen wordt, komt er bijna 5% uit de Noordzee. Het is dus duidelijk dat het behoud van haar biodiversiteit essentieel is voor onze voedselvoorziening. Maar ze is niet alleen hiervoor belangrijk. Met haar thermisch inerte watermassa speelt ze ook een hoofdrol in de sturing van het klimaat: ze tempert onze winters en verfrist onze zomers. Ook is ze een belangrijke vaarroute voor schepen. En elk jaar laat ze bijna 20 miljoen toeristen genieten.

Enkele kenmerkende of opvallende soorten

zeepokken
Zeepokken
© T. Hubin / KBIN
kokmeeuw
Kokmeeuw
© J. Everaert / vzw durme
hondshaai
Hondshaai
© Noordzeeaquarium
adderzeenaald
Adderzeenaald
© Noordzeeaquarium
tong
Tong
© R. Verlinde / Vilda
zilvermeeuw
Zilvermeeuw
© Y. Adams / Vilda
bruinvis
Bruinvis
© Y. Adams / Vilda
gewone zeehond
Gewone zeehond
© R. Verlinde / Vilda

Bedreigingen

We vissen te veel en daarbij vaak nog slecht. Onze netten woelen de zeebodem om en vernietigen hierbij kwetsbare habitats en hun typische fauna. Meer dan 80% van de visvangst is totaal nutteloos. Het visbestand, vooral dat van kabeljauw, maar ook van schol en tong, is spectaculair teruggelopen. Helaas zetten we dit milieu niet alleen onder druk met overbevissing: ook verontreiniging, transport, zand- en kiezelwinning, invoer van exotische soorten, toerisme … bedreigen zijn goede werking.

Enkele bedreigde of zeldzame soorten

steur
Steur
© R. Verlinde / Vilda
tuimelaar
Tuimelaar
© R. Verlinde / Vilda
purperslak
Purperslak
© R. Verlinde / Vilda
visdief
Visdief
© L. Soerink / Vilda

Bescherming

Een deel van de Belgische Noordzee is afgebakend binnen het raam van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Bovendien zijn er maatregelen getroffen om de soorten tegen overbevissing te beschermen, zodat de populaties op peil kunnen blijven. Er zijn internationale visserijquota opgesteld en de Europese vissersvloot werd ingeperkt. Maar de waterkwaliteit kan alleen verbeteren door de bestrijding van de waterverontreiniging, in het bijzonder van de rivieren die in de Noordzee stromen.

Deel