NL | FR

Mediatheek

Het zit allemaal in de genen...

thumbnailTaal: Nederlands
Thema: Biodiversiteit

Download het artikel

Beschrijving

George is een reuzenschildpad, zo’n honderd jaar oud, afkomstig van het eiland Pinta in het noorden van de Galápagos-archipel. Hij behoort tot de ondersoort Geochelone nigra abingdoni, waarvan hij nu nog de enige bekende vertegenwoordiger is. Ondanks alle onderzoeksinspanningen is er inderdaad geen andere soortgenoot gevonden op Pinta. Daarom wordt de schildpad Lonesome George (Eenzame George) genoemd. De soortgenoten van George werden in de 19de eeuw uitgeroeid door zeelieden die op de Galápagos-eilanden aan land gingen. Ze namen de schildpadden mee als levende voedselvoorraad. Toen de lokale reptielen zeldzaam begonnen te worden, hebben de zeelieden geiten uitgezet op Pinta als alternatieve voedingsbron. Deze hebben de vegetatie geheel weggegraasd voor de neus van de laatste schildpadden.

Dit is het duidelijkste voorbeeld van hoe een organisme door menselijk ingrijpen wordt gedoemd tot uitsterven. Op dit ogenblik hebben menselijke activiteiten tal van populaties uitgeroeid tot het aantal individuen zo klein wordt dat hun overleving onzeker is. Behalve de onmiddellijke demografische en ecologische gevaren die druk uitoefenen op kleine populaties, wordt het behoud ervan op lange termijn ook bedreigd door een ander verschijnsel: het verlies van genetische diversiteit.

Uitgever

FOD Wetenschapsbeleid

Bron

Science Connection

Rechten

FOD Wetenschapsbeleid

Deel