NL | FR

Mediatheek

De natuur, kapitaal met gegarandeerd rendement

thumbnailTaal: Nederlands
Thema: Belang van biodiversiteit
Niveau: 1ste graad SO - 2de graad SO - 3de graad SO

Download het artikel

Beschrijving

Natuur beschermen kost geld. Maar het levert ook iets op. Economen proberen om de geldwaarde van de zogenaamde ecosysteemdiensten te berekenen. Zo bewezen ze dat de budgettaire inspanningen voor natuurbehoud zichzelf terugverdienen en dat verlies aan biodiversiteit ons duur te staan komt. Dat alles kan helpen om het nut en de noodzaak van natuurbehoud aan te tonen of om de juiste keuzes te maken, rekening houdend met kosten en baten. Al mogen we daarbij niet uit het oog verliezen dat de waarde van natuur en biodiversiteit nooit helemaal kan worden uitgedrukt in euro’s.

Uitgever

Natuurpunt

Bron

Natuur.blad

Deel