NL | FR

Mediatheek

Brussels Wild

thumbnailTaal: Nederlands
Thema: Biodiversiteit
Niveau: Basisonderwijs - 1ste graad SO - 2de graad SO - 3de graad SO

Download de publicatie

Beschrijving

BRUSSELS WILD gaat over het leven van wilde dieren in de Brusselse binnenstad.

Op een avond fietste de Brusselse filmmaker Bernard Crutzen naar huis toen hij een vos zag. Hij stopte en hij en de vos keken elkaar een tijdje aan, alsof ze zich allebei de vraag stelden wat de ander daar in de stad kwam doen, en wie van de twee er nu eigenlijk het meest thuishoort.

Diezelfde vraag kan ook gesteld worden over de aanwezigheid van slechtvalken, padden in fonteinen, ringslangen en diverse kevers…
De film onderzoekt de band tussen mens en (wild) dier en stelt de vraag op welke afstand ze van elkaar willen/moeten leven. Een ideale opstap om in de klas te werken rond ecologie, biodiversiteit, verstedelijking, samenleven, verdraagzaamheid… Alle info over de film + de trailer kan je ook terugvinden op onze website!

Het pakket bestaat uit de dvd van de film, een educatieve affiche (zie bijlage) en een extra digitale lesfiche. Milieueducatie en biodiversiteit vormen hierbij de rode draad.

We willen leerkrachten zoveel mogelijk warm maken om met het dvd-pakket van BRUSSELS WILD aan de slag te gaan in de klas.
Het pakket kan bij ons aangekocht worden voor €25 (bestellen kan via sofie@lesseninhetdonker.be).

Maker

Lessen in het donker

Deel