NL | FR

Mediatheek

Bibliografie secundair onderwijs - eerste graad

Taal: Nederlands
Thema: Biodiversiteit
Niveau: 1ste graad SO

Hier vind je boeken en links over de natuur.

Beschrijving

 

Boeken: de natuur en de biodiversiteit ontdekken

Dierickx, Herman. Biodiversiteit in België: Soorten en Leefgebieden. Leuven: Davidsfonds, 2010.
EEA en OPOCE. Progress Towards Halting the Loss of Biodiversity by 2010. Luxemburg: Office for Offical Publications of the European Communities, 2006.
Franquin. Guust: de Biodiversiteit volgens Flater. Marsu Productions, 2010.
Groombridge, Brian. World Atlas of Biodiversity: Earth's Living Resources in the 21st Century. Berkeley: University of California, 2005.
Gysels, Jos. Handboek Biodiversiteit in Vlaanderen en België. Turnhout: de Wielewaal, 1999.
Levin, Simon Asher, ed. Encyclopedia of Biodiversity. New York: Academic Press, 2001.
Peeters, Marc, et al. Biodiversiteit in België: een Overzicht. Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2004.
Provoost, Sam. Levende Duinen: een Overzicht van de Biodiversiteit aan de Vlaamse Kust. Brussel: Instituut voor Natuurbehoud, 2004.
Van der Weijden, Wouter, Rob Leewis en Pieter Bol. Biological Globalisation: Bio-invasions and Their Impacts on Nature, the Economy and Public Health. Utrecht: KNNV, 2007.
Van Nieukerken, E.J. en A.J. Van Loon. Biodiversiteit in Nederland. Leiden: Nationaal Natuurhistorisch Museum, 1995.

 

Boeken: terreinstudie en verkenning


De Jongh, Herman, Meike Bulten, en Annemarie Peletier. Het Beste Boek voor Echte Natuurtalenten: op Zoek naar Leven in het Water. Apeldoorn: Stichting Veldwerk Nederland, 2007.
--- en Lieme Glazema. Het Beste Boek voor Echte Natuurtalenten: op Zoek naar Leven in Gras en Weide. Apeldoorn: Stichting Veldwerk Nederland, 2007.
---, Lieme Glazema, en Meike Bulten. Het Beste Boek voor Echte Natuurtalenten: de Levende Stad. Apeldoorn: Stichting Veldwerk Nederland, 2007.
--- en Auke Visser. Het Beste Boek voor Echte Natuurtalenten: op Zoek naar de Bronnen in het Bos.
Hecker, Frank en Katrin Hecker. Natuurgids voor Onderweg. Fontaine, 2010.
Velt, en JNM. Kampkippen en Kikkererwten: Ecogids voor Jeugdbewegingen.WG Milieuwerkgroep, 2007.

 


Links per provincie


West-Vlaanderen


www.brugge.be/internet/nl/Natuurleefmilieu/Groen/natuureducatie/natuureducatiefuitleenmateriaal.htm

 • Leerkrachten kunnen bij hun uitstappen naar zee, bos en park de didactische pakketten van de provinciale uitleendienst ontlenen bij de Groendienst. Elk van deze pakketten haakt in op de leerplannen, eindtermen en ontwikkelingsdoelen van de verschillende graden.

www.studiokontrast.com/nr/index.html

 • Site van Natuurpunt West-Vlaanderen

www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/natuur/Documents/leefomgeving/natuur/leerlingenpakket%20biodiversiteit%20basisonderwijs.pdf

 • Tentoonstelling over biodiversiteit om uit te lenen.

Oost-Vlaanderen

http://www.natuurpuntgent.be/printen.php

 • Site van Natuurpunt Oost-Vlaanderen

www.oost-vlaanderen.be/public/pubsearch.cfm

 • Zie rubriek “Natuur- en milieueducatie”.

Antwerpen


www.landvanreyen.be/home/algemeen/index.htm

 •  Site van Natuurpunt Antwerpen

www.provant.be/nieuwsbrieven/uitgaves/leefomgeving/milieu/educatie/netwerk_natuur-_en_m/annet-nieuwsbrief_juni_2010.jsp

 • Gratis te ontlenen tentoonstelling over biodiversiteit.

Vlaams-Brabant


www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/milieu-educatie/natuuruitleenkoffers/index.jsp

 • Natuuruitleenkoffers voor natuuronderzoek, educatief natuurspel of biotoopstudie.

Brussel

http://www.aquariologie.be/

 •  Openbaar aquarium van Brussel.

www.biloba.be/nl/index.html

 • Biloba organiseert trektochten en wandelingen, workshops en vormingen rond de thema's natuur, leefmilieu en duurzame ontwikkeling.

Limburg


www.dewatersnip.be/

 • Groepen en scholen kunnen er een natuuractiviteit op maat reserveren.

 

Links algemeen

 

winkel.natuurpunt.be/winkel_zoek.aspx

 • Alle zoekkaarten voor veldwerk.

www.natuurpunt.be/nl/de-natuur-in/bezoekerscentra_244.aspx

 • Welkom in de bezoekerscentra van Natuurpunt: het startpunt van boeiende natuuractiviteiten! Hier kan je terecht voor een wandelexcursie of gezinsactiviteit, tentoonstellingen over de dieren en planten van het gebied. Met de uitgezette fiets- en wandelroutes kan je de omgeving optimaal ontdekken. Voor kinderen zijn er leuke activiteitenmiddagen. Ook voor groepen, zoals scholen en verenigingen, staan de deuren open. In de winkel vind je van alles wat van pas komt in de natuur. Van vogelgids tot wandelkaarten. Natuurlijk met de speciale ledenkorting!

www.thirteen.org/h2o/educators_lesson5b.html

 •  Het leven in een druppel water bestuderen in de klas.

biometklasse.velt.be/index.php

 • "Velt wil leerkrachten en leerlingen in contact brengen met biologische landbouw en voeding. Daarom zijn we gestart met het project ‘Bio met klasse’. We ontwikkelen een origineel en leerzaam lessenpakket over BIO dat jongeren uit het algemeen secundair onderwijs aanspreekt. Het CEGO (Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs) is een belangrijke partner. Zo kunnen we met een ervaringsgerichte aanpak verbondenheid stimuleren."

www.provant.be/leefomgeving/milieu/educatie/pime/

 • Het Instituut werd opgericht op initiatief van het Provinciebestuur van Antwerpen met de bedoeling activiteiten op het vlak van natuur- en milieu-educatie te ondersteunen en uit te bouwen.
 • Activiteiten voor basis- en secundair onderwijs.

www.plattelandsklassen.be/

 • Plattelandsklassen vzw wil jongeren op een educatieve manier in contact brengen met land– en tuinbouw en het platteland en ondersteunt en ontwikkelt educatieve initiatieven rond deze thema's. Boerderijbezoeken en onze variant op openluchtklassen, de plattelandsklassen, horen daar absoluut bij!

www.jnm.be/

 • Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Voor jongeren die de natuur en het milieu willen bestuderen en beschermen. Boeken online te bestellen.

www.natuurpunt.be/default.aspx

 • Info over biodiversiteit op http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/lokale-biodiversiteit_549.aspx
 • Heel veel boeken over natuur onder natuur.winkel

www.wwf.be/nl/

 • Dossiers over milieu

www.tandemweb.be/index.php/171/

 • Site van Tandem, Milieu en Natuurverenigingen voor Duurzaam Lokaal Milieubeleid. Info over biodiversiteit
   

 multiblog.vrt.be/kyoto/biodiversiteit/

 • De VRT maakt programma's over de biodiversiteit.

portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/MILIEU1_MENU/LEVENDERIJKDOMMEN1_MENU/BIODIVERSITEIT1_MENU/BOMBYLIUS9_MENU/BOMBYLIUS9_DOCS/STRATBIO_FOLDERNEW_NL_LOW.PDF

 • Folder over de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie 2006-2016.

www.natuurwetenschappen.be/educa/group/workshops

 • Natuurateliers in het Museum voor Natuurwetenschappen.

 

Deel