NL | FR

Mediatheek

Bedweters

Taal: Nederlands
Thema: Klimaatverandering
Niveau: Basisonderwijs - 1ste graad SO

Beschrijving

Het klimaat verandert omdat de gemiddelde temperatuur op aarde verandert. De temperatuur is gedurende de laatste tien jaar gestegen omdat er meer broeikasgassen in de atmosfeer vrijkomen. Die gassen komen vrij door een verhoogde verbranding van fossiele brandstoffen. Ten gevolge van de klimaatverandering worden gebieden die droog zijn nog droger, krijgen gebieden met veel neerslag te maken met intensere neerslag en stijgt het zeeniveau door het smelten van de ijskappen. Als we de klimaatverandering willen tegengaan, moeten we minder gebruik maken van energiebronnen zoals pertolium of steenkool, zoeken naar alternatieve energiebronnen en zuiniger omspringen met energie.

Wetenschappers onderzoeken het klimaat door ijsstalen te nemen uit gletsjers en die in het labo te onderzoeken op bubbeltjes van methaangas uit de permafrost. Door de klimaatopwarming smelt de permafrost, waardoor het methaangas dat daarin opgeslagen zit vrijkomt. Methaangas is net zoals CO2 een broeikasgas dat het klimaat nog sneller doet opwarmen. In het staal dat de wetenschappers onderzoeken treffen ze veel methaan aan.
Recapitulatie: door de opwarming van de aarde smelten de ijskappen, waardoor het zeeniveau stijgt. Hierdoor overstromen lager gelegen gebieden en komen hevige stormen vaker voor.

Andreas Verheye is een student industrieel ingenieur die met het energy team een energiezuinige wagen heeft ontwikkeld voor zuinigheidswedstrijden. De auto weegt weinig, want hoe lichter hij is, hoe minder energie er nodig is om hem voort te bewegen. De wagen rijdt op diesel, maar het team experimenteert ook met biodiesel, een mengsel van diesel en puur plantaardige olie. De testrit is goed verlopen en het team is tevreden met het resultaat.

Deel