NL | FR

< Terug

 

Themadossier

Klimaatverandering en biodiversiteit: dezelfde strijd!

 

Probleemschets

De opwarming van de aarde is een feit: de stijgende uitstoot van broeikasgassen zorgt voor een duidelijk meetbare stijging van de temperatuur van het aardoppervlak en de lagere atmosfeerlagen. Deze hogere temperaturen leiden tot een klimaatverandering die onder andere een stijging van de zeespiegel, overstromingen, droogten en de verspreiding van ziekten als malaria tot gevolg heeft.

Wereldwijd worden de effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit duidelijk. De snelheid waarmee temperaturen en neerslagpatronen veranderen heeft als gevolg dat de meeste soorten niet op tijd in staat zijn hun levenswijze aan te passen, of te migreren naar een habitat met de juiste omgevingsomstandigheden. Bovendien reageren niet alle soorten binnen een ecosysteem op dezelfde manier, wat de relaties binnen de levensgemeenschappen op de helling zet.

Daarnaast zijn er heel wat invasieve soorten die zich de hogere temperaturen laten welgevallen, ten koste van inheemse soorten die moeten opbotsen tegen de veranderende omgevingsomstandigheden. De effecten van klimaatverandering zijn zo snel en divers, dat ze zelfs de meest stabiele ecosystemen uit balans kunnen brengen.

 

 

 

 

Plus

Dossier voor de leerkracht

 

Overleven: De Prinses Elisabeth-basis

 

Artikel : 'De natuur en het klimaat' (Spoorzoeker)

Artikel : 'Het klimaat verandert, onze natuur ook' (Natuur.blad)

 

Bronnenmateriaal

 

 

 

 

 

 

 


Deel