NL | FR

< Terug naar 'Biodiversiteit geeft je (een) leven'

Regulerende diensten

Dit zijn de voordelen die worden verkregen uit de regulering van ecosysteemprocessen, zoals:
 

  • De regulering van de luchtkwaliteit. Ecosystemen voegen stoffen toe aan de atmosfeer en halen ze er uit. Zo beïnvloeden ze vele aspecten van de luchtkwaliteit.
  • De regulering van het klimaat. Ecosystemen beïnvloeden het klimaat zowel lokaal als globaal. Op lokale schaal kunnen veranderingen in de landbedekking bijvoorbeeld een effect hebben op de temperatuur en de neerslag. Op globale schaal spelen ecosystemen een belangrijke rol in het klimaat door broeikasgassen vast te leggen of uit te stoten.
  • De regulering van water. De timing en de omvang van afvloeiing, overstroming en aanvulling van de waterhoudende grondlaag kunnen sterk worden beïnvloed door veranderingen in de landbedekking. In het bijzonder houdt dit wijzigingen in die het wateropslagpotentieel van het systeem veranderen, zoals de herbestemming van waterrijke natuurgebieden of de vervanging van wouden door akkerland of akkerland met stedelijke gebieden.
  • De regulering van erosie. Vegetatie houdt de grond vast en voorkomt aardverschuivingen.
  • Waterzuivering en afvalbehandeling. Ecosystemen filteren het organisch afval uit binnenwateren en kust- en mariene ecosystemen en breken het af. Daarnaast zorgen ze ervoor dat bestanddelen via de grond en ondergrondse processen worden opgenomen en ontgift.
  • Beheersing van ziekten. Veranderingen in ecosystemen kunnen rechtstreeks de overvloed aan menselijke ziekteverwekkers veranderen en kunnen de overvloed aan ziektevectoren zoals muggen wijzigen.
  • Beheersing van plagen. Veranderingen in ecosystemen beïnvloeden de verspreiding van plagen en ziekten die gewassen en vee treffen.
  • Bestuiving. Veranderingen in ecosystemen hebben een invloed op de verspreiding, overvloed en effectiviteit van bestuivers (bijen, vlinders, zweefvliegen...).
  • Beheersing van natuurrampen. De aanwezigheid van kustecosystemen zoals mangroves en koraalriffen kunnen de schade verminderen die door orkanen of hoge golven wordt aangericht.

 

(Bron: Millennium Ecosystem Assessment)
 

 


Deel