NL | FR

< Terug naar 'Biodiversiteit geeft je (een) leven'

Ondersteunende diensten

Ondersteunende diensten zijn diegene die nodig zijn voor de productie van alle overige ecosysteemdiensten. Ze verschillen van toevoerdiensten, regulerende diensten en culturele diensten omdat hun invloed op de mensen dikwijls indirect is of zich over een zeer lange periode voordoet. Veranderingen in de andere categorieën hebben een meer rechtstreekse en korte impact op de mensen. (Sommige diensten, zoals de regulering van erosie, kunnen zowel als ondersteunende en als regulerende dienst gecategoriseerd worden, afhankelijk van de tijdschaal en de directheid van hun inwerking op de mensen.)

  • Bodemvorming. Omdat vele toevoerdiensten afhankelijk zijn van de vruchtbaarheid van de bodem, beïnvloedt het tempo van bodemvorming het menselijk welzijn op verschillende manieren.
  • Fotosynthese. Door middel van fotosynthese wordt de zuurstof geproduceerd die de meeste levende organismen nodig hebben.
  • Primaire productie. De opname of samenstelling van energie en voedingsstoffen door organismen.
  • Voedselkringloop. Ongeveer 20 voedingsstoffen die nodig zijn om te leven, waaronder stikstof en fosfor, cirkelen door ecosystemen en worden in verschillende concentraties in verschillende delen van de ecosystemen in stand gehouden.
  • Waterkringloop. Water cirkelt door ecosystemen en is essentieel voor levende organismen.

 

(Bron: Millennium Ecosystem Assessment)
 

 


Deel