NL | FR

< Terug naar 'Biodiversiteit geeft je (een) leven'

Ecosysteemdiensten: Landbouw en voeding

Sinds mensenheugenis vormt biodiversiteit de basis van onze voeding. Eerst ging het uitsluitend om wilde soorten verzameld tijdens de jacht, visvangst of pluk. Sinds het ontstaan van de landbouw selecteert de mens de planten en dieren die het best aan zijn noden tegemoet komen. Nu kunnen we dagelijks een assortiment van de biodiversiteit in de winkel vinden, met voedingswaren afkomstig van alle uithoeken van de wereld.

 

Landbouw en biodiversiteit: een nauwe band

Om de groeiende wereldbevolking te voorzien in voldoende voedsel, heeft de mens het milieu en het uitzicht van de landschappen grondig gewijzigd. Landbouw en natuur waren lange tijd in harmonie en zorgden voor open landschappen met een rijke biodiversiteit. De intensivering en toegenomen eenvormigheid van de landbouw hebben echter geleid tot stereotiepe landschappen. Daarbij komt een aanzienlijke druk op biodiversiteit door verontreinigingen, aftakeling van de bodem, vernieling van habitats en invoering van exoten.

Toch is de biodiversiteit essentieel om de voedselproductie te garanderen. Naast voedsel en grondstoffen levert ze ook essentiële ecosysteemdiensten voor de voedselproductie, zoals het vasthouden van water, de kringloop van voedingsstoffen, afbraak van dode materialen, bestuiving, tegengaan van erosie en bestrijden van pestsoorten...

Bovendien wordt 80% van de huidige wereldwijde voedselproductie geleverd door amper twintig plantensoorten. Wat de veeteelt betreft, vormen slechts vier soorten, nl. kip, rund, varken en schaap, het leeuwendeel van ons vleesverbruik. Deze enge voedselbasis zou snel kunnen leiden tot een rampscenario wanneer één of meer van deze soorten zou verdwijnen onder invloed van parasieten, ziektekiemen of andere factoren.

Landbouw en het behoud van biodiversiteit zijn nauw met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Het is van vitaal belang dat de landbouwwereld, de politieke verantwoordelijken en het brede publiek zich scharen achter een nieuwe landbouwvorm met aandacht voor milieu en duurzame ontwikkeling.
 


Deel