NL | FR

< Terug naar 'Biodiversiteit geeft je (een) leven'

Ecosysteemdiensten: Toerisme en recreatie

Snorkelen, op safari gaan, walvissen spotten, spelen in het bos of wandelen door de duinen: toeristen zoeken graag de natuur op voor een verkwikkende vakantie. Ook bij de Belgen verkiest 88% een natuurlijke omgeving als reisbestemming. Toerisme is een snel groeiende industrie, die voor heel wat landen een belangrijke bron van inkomsten vormt.

Toerisme kan heel wat voordelen bieden. Het levert jobs en inkomens op, en kan zo een duurzaam alternatief bieden voor economische activiteiten die anders de biodiversiteit zouden schaden. De inkomsten kunnen worden geïnvesteerd in beschermde gebieden en andere attracties, en zo ten goede komen aan de natuur, cultuur en maatschappij. Door de plaatselijke bevolking te betrekken kunnen ook lokale tradities, kennis en kunst worden onderhouden en gestimuleerd.

Toeristische activiteiten hebben echter ook een keerzijde. De natuurgebieden die worden ingericht als toeristische bestemming herbergen vaak kwetsbare ecosystemen, die een beslissende rol spelen in het ecologische evenwicht van een hele regio.

Negatieve invloeden van toerisme voor biodiversiteit zijn onder andere:

 

  • vernietiging van landschappen door de bouw van toeristische infrastructuur;
  • vernietiging van fauna en flora als gevolg van de passage van te veel bezoekers, maar ook door pluk, jacht, visvangst, scheepsankers, enz.;
  • emissie van broeikasgassen bij het reisvervoer;
  • toename van de afvalberg en van het verbruik van water en energie;
  • gevolgen voor de lokale bevolking en haar cultuur zoals sociale ongelijkheid en ontoegankelijkheid van hun gebieden.


Het gevolg is een groeiende spanning tussen toerisme en behoud van biodiversiteit. Een oplossing voor dit alles is de ontwikkeling van duurzaam toerisme, dat economische ontwikkeling en milieubescherming met elkaar verzoent en de lokale bevolking en haar erfgoed respecteert.

Ecotoerisme is een vorm van duurzaam toerisme waarbij het bezoek aan beschermde en ongerepte natuur centraal staat. Om misbruik van deze term te voorkomen, werden ecolabels ontwikkeld, zoals de blauwe vlag voor stranden, meren en jachthavens, en de bloem die onder andere wordt uitgereikt aan toeristische inrichtingen. De sleutelboodschap is dat op middellange en lange termijn enkel een duurzame vorm van toerisme winstgevend zal zijn en blijven.

 


Deel