NL | FR

< Terug naar 'Bedreigde biodiversiteit'

 

Case study Bedreigingen

Onze Noordzee

In het Belgische deel van de Noordzee huist meer leven dan je op het eerste zicht zou denken. Door de toevoer van water uit de Atlantische oceaan en het uitmonden van een aantal grote rivieren, ontstaat een perfect levensklimaat voor micro-organismen. Deze ideale omstandigheden stimuleren de ontwikkeling van plankton, wat de basis is van een uitgebreid voedselweb. Een complex systeem van zandbanken voor de kust, waarvan sommigen bij eb boven water uitsteken, vormt een leefgebied voor heel wat soorten. De kustzone is dan ook een belangrijk voedsel- en kraamgebied voor vissen en vogels.

De Noordzee is dan ook een zeer belangrijke visgrond: 5% van de totale visvangst wereldwijd wordt hier gevangen. De industriële visserij heeft echter een sterke impact op het visbestand in onze Noordzee, doordat ze over het algemeen weinig duurzame methoden hanteert.

 

Sleepnetten of boomkorren doorploegen de zeebodem en vernielen daarbij kwetsbare habitats en hun karakteristieke fauna, wat leidt tot gewijzigde natuurlijke evenwichten. De ongewenste bijvangsten lopen bij deze methode op tot 80% van de totale vangst, en de geviseerde soorten kunnen zichzelf niet meer in stand houden. Visstocks zoals tegenwoordig vooral de kabeljauw, en in zekere mate ook de tong en schol, verminderen dramatisch.

Het gevolg van dit alles is dat soorten zoals de tuimelaar, steur, purperslak en platte (inheemse) oester verdwenen zijn uit de Belgische Noordzee. Daarbij komt dat vele andere, zoals de meeste roggen en haaien, op het punt staan te verdwijnen. Uiteindelijk kan de overbevissing ertoe leiden dat de visbestanden instorten, zonder garantie dat de populaties herstellen. Zowel voor de biodiversiteit als voor de visserijsector is deze methode dus onhoudbaar.
 


Deel