NL | FR

< Terug naar 'Bedreigde biodiversiteit'

 

Case study Bedreigingen

De bonte vliegenvanger

Eén van de meest waargenomen gevolgen van klimaatverandering voor de Belgische biodiversiteit is de verschuiving van de lenteactiviteiten: planten komen sneller in bloei, insecten schieten vroeger in actie, trekvogels komen eerder terug... Het probleem hierbij is dat niet alle soorten binnen een ecosysteem op dezelfde manier (kunnen) reageren, wat de relaties binnen de levensgemeenschappen in gevaar brengt.

Een gekend voorbeeld in België is de bonte vliegenvanger. Deze zeldzame vogelsoort broedt normaal gezien wanneer het voedsel voor haar jongen, rupsen op beukenbomen, overvloedig aanwezig is. De rupsen komen echter steeds vroeger uit, zodat ook de vogel haar broedperiode moet vervroegen. Probleem is dat de bonte vliegenvanger een trekvogel is, die in de lente uit haar overwinteringsgebieden in Afrika moet terugkomen. De laatste 20 jaar komt de soort steeds vroeger terug, maar niet vroeg genoeg om de voedselpiek te halen. De populatie bonte vliegenvangers begint in België dan ook sterk af te nemen.
 

 

Foto: Yves Adams


Deel