NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 117207 engagementen dankzij 14687996 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik tel de microfauna in mijn tuin.

Haal je veldboekje, loep, insectenzuiger … boven en een penseeltje (waarmee je insecten voorzichtig op kan tillen), een touwtje en 4 paaltjes. Vandaag observeer je de microfauna in je tuin!

Span met de paaltjes en het touw een vierkant van 1 op 1 m af. Wacht een half uur vóór je diertjes begint te observeren, want je hebt ze zopas verstoord. Noteer een kwartiertje lang alle insecten, spinnen, pissebedden, duizendpoten, slakken, regenwormen … die je ziet.

Je doet dit best op verschillende tijdstippen van de dag. Daarna plaats je jouw vierkant een heel eind verder. Leven daar ook insecten? En hoeveel?

Herhaal dit op een andere dag, in een ander seizoen of zelfs in de bloembakken op het balkon. En, hoe gaat het nu met de biodiversiteit rond je huis? 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel