NL | FR

Stop klimaatverandering!

Overal klimaatverandering bestaan heel wat publicaties, websites en boeken.

Bronnenmateriaal

Gore, Al. Onze keuze: een actieplan om het klimaat te redden. Meulenhoff, 2009.
Jennings, Terry. Klimaatveranderingen. Corona, 2006.
Kok, Marcel et al. Een klimaat voor verandering: tien essays over klimaat en klimaatbeleid. Van Arkel, 1999.
Kolbert, Elizabeth. Dreigend klimaat: de gevolgen van het menselijk gedrag op het klimaat en wat we eraan kunnen doen. Kosmos-Z&K, 2006.
Lynas, Mark. Zes graden : onze toekomst op een warmere planeet. Van Arkel, 2008.
Monbiot, George. Hoe voorkomen we dat de planeet verbrandt? Van Arkel, 2007.
Parker, Steve en Carlotta Cooper. Veranderend klimaat. Biblion, 2003.
Van Kolfschoten, Martine. Klimaatverandering. Noordhoff, 2009.
Vlaamse Overheid. Het klimaat verandert, u ook? : tips om het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012 te realiseren. Vlaamse Overheid, 2006.

 

Links

Het WWF heeft een eigen dossier over klimaatverandering.
http://www.wwf.be/nl/?inc=page&pageid=dossiers_climate

 

Klimaat.be is gewijd aan klimaatproblematiek en bevat documentatiemateriaal.
http://www.klimaat.be

 

Op de site van Natuurpunt is documentatie te downloaden.
http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/natuurbeleid/dossier-klimaat_363.aspx

 

Ook 11.11.11 werkt rond klimaat en heeft een volledig uitgewerkt dossier ter beschikking.
http://www.11.be/11/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=10013&id=8100&Itemid=232

 

De beroemde documentaire “Home” van Yann-Arthus Bertrand kan gratis bekeken worden op youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU

 


Deel