NL | FR

Leg een toevluchtsoord aan

Met deze boeken en links maak je van je school een toevluchtsoord voor de biodiversiteit.

Bronnenmateriaal

Coremans, Geertje, Evelyne Fiers en Greet Tijskens. Stappen naar een Ecologische Tuin: Aanleg en Beheer. Velt, 2008.
De Kleine Aarde en DVL Groen. De Milieuvriendelijke Siertuin. Roodbont, 1998.
De Winter, Esther, en Hans Carlier. Milieuvriendelijk Tuinieren met Gebruikte Materialen: Gids voor Creatief Hergebruik in de Tuin. Roodbont, 2007.
Fowler, Alys. De Creatieve Tuinier. Fontaine, 2009.
Klees, Machteld. Natuur in Eigen Tuin: Milieuvriendelijk Tuinieren. Gids voor een Rijk Planten- en Dierenleven in de Tuin. Roodbont, 2004.
Matthews, Claire en Clive Nichols. Tuinieren met Kinderen: 40 Ideeën voor Groene Vingertjes. Utrecht: Kosmos, 2006.
OIVO. Deze lente maak ik er werk van : ecologisch tuinieren! (Download)
Rigaux, John en Rosette Van Cauteren. De Ecologische Siertuin. Berchem: Velt, 1992.
Velt. Ecologisch Tuinieren voor Beginners.
---. Handboek Ecologisch Tuinieren.
Voskuil, Julia. Milieuvriendelijk Tuinieren op de Vierkante Meter. Roodbont, 2003.
WWF, Velt, en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Vergroening van de Schoolomgeving: Technische Handleiding voor een Groene School.
---. Vergroening van de Schoolomgeving: Werkboek Basisonderwijs.

 

Links

“Milieuzorg op school” is een milieuzorgproject van kleuter- tot en met hogeschool.
http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos
 

 “Durf tuineren zonder” geeft heel wat tips over tuinieren zonder pesticiden en kunstmest.
http://www.durftuinierenzonder.be/

 

Ook “Zonder is gezonder” geeft waardevolle raad over tuinieren zonder pesticiden.
http://www.zonderisgezonder.be/


Deel