NL | FR

Consumeer verantwoord!

Hier vind je boeken en links over menselijke consumptie en haar impact op de biodiversiteit!

Bronnenmateriaal

Berry, Siân. Groen leven: water en energie besparen. Forte, 2008.
Callard, Sarah. 250 onmisbare ecotips. Deltas, 2009.
Dech, Stefan, Rüdiger Glaser en Robert Meisner. Onze ecologische voetafdruk: de aarde bekeken vanuit de ruimte. Ludion, 2008.
Juffermans, Jan. Nut & noodzaak van de mondiale voetafdruk: over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten. Lemniscaat, 2006.
OIVO. Duurzame consumptie: Synthese van onderzoeken uitgevoerd in de cluster duurzame consumptie van het PODO II. Welke rol is er voor de consumenten weggelegd? (Download)
UNESCO. Jonger en wijzer: jongeren voor een duurzame levensstijl: de gids: informatiebrochure voor verantwoord verbruiken. UNESCO, 2005.
Vromman, Steven. Low impact man: praktische tips voor een ecologisch leven van wieg tot graf. Van Halewyck, 2008.

 

Links

Op de webstek van Leefmilieu Brussel bereken je de ecologische voetafdruk van je klas en vind je verscheidene publicaties.
http://www.ibgebim.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?id=1768&langtype=2067

 

Het WWF België stelt dossiers over de ecologische voetafdruk ter beschikking. Op de site kun je tevens je eigen ecologische voetafdruk berekenen.
http://www.wwf.be/nl/?inc=page&pageid=306

 

Een site gewijd aan de ecologische voetafdruk, met de mogelijkheid om je eigen voetafdruk te berekenen en een gratis folder aan te vragen.
http://www.voetafdruk.be/

 

Schoolkoopwijzer is de aankoopgids voor milieuvriendelijke producten op school van de Bond Beter Leefmilieu over drankverpakkingen, papierwaren, …
www.milieukoopwijzer.be

 


Deel