NL | FR

Bestrijd afval

Meer info over het beperken van de afvalhoop vind je in de volgende bronnen.

Bronnenmateriaal

Boyer Binns, Tristan. Schone Aarde: Stop zwerfafval en vervuiling. Corona, 2010.
Guillain, Charlotte. Afval opruimen. Corona Etten-Leur, 2010.
---. Hergebruik en recycling. Corona Etten-Leur, 2010.
Morgan, Sally. Afval, recycling en hergebruik. Corona Etten-Leur, 2007.
---. Afvalverwerking. Corona Harmelen, 2000.
Parker, Steve. Vuilnis opnieuw gebruiken. Biblion Leidschendam, 2003.

 

Links

OVAM werkt aan afvalpreventie op school.
http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/197

 

Speel met de klas het PMD-afvalspel.
http://users.telenet.be/jaarthemawindekind/het_pmdafvalspel.htm

 

Speel samen met de klas ook het volgende afvalspel.
http://users.telenet.be/jaarthemawindekind/het_pmdafvalspel.htm

 

Dankzij “Koop minder afval” worden je aankopen heel wat milieuvriendelijker.
http://www.koopminderafval.be/Hetspel/tabid/585/language/en-US/Default.aspx

 

Robby Robot legt uit hoe je met afval moet omgaan.
http://www.ecowerf.be/edu/

 

Op deze site vind je algemene info over afval.
http://duurzaamheidpo.kennisnet.nl/themazolder/afval

 

De Intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid organiseert acties, stelt een educatief dossier ter beschikking, leent compostkoffers uit, …
http://www.imog.be/scholen.html


Deel